Sertések hiányos takarmányozásának következményei és kivédésük vízoldékony takarmány kiegészítőkkel

 

hianyos takarmanyozas

Sertések hiányos takarmányozásának következményei és kivédésük vízoldékony takarmány kiegészítőkkel

Mint az állattenyésztés minden területén, a sertéstenyésztésben is rohamos a genetikai előrehaladás és ezzel együtt a kocáktól és hízóktól elvárt teljesítménynövekedés. A kocák esetében ez az élve született malacszámot a hízóknál pedig azonos vágási súlyhoz minél nagyobb napi testtömeg gyarapodást jelent. A takarmánygyártók is kényszer pályán vannak, mivel minél gazdaságosabban kellene kielégíteni az állatok egyre növekvő tápláló anyag igényét, ami kifinomult szaktudást igényel.

Az állattartók számára az esetleges alapanyag hiány, minőségi gondok vagy átmeneti stressz helyzetek kivédésére nyújthat le- hetőséget a vízen keresztül adható folyékony aminosav, vitamin illetve mikroelem kiegészítés.

Az egyes táplálóanyagok közül kiemelt fontosságú a fehérje és ezen belül a megfelelő aminosav-ellátás. Ennek egyaránt jelen- tősége van a nevelés, a hízlalás és a vemhesség, valamint a laktáció során. A kocasüldő-nevelés során, bár a visszafogott takarmányozás indokolt (12,3 MJ ME, 18,1% nyersfehérje, 1,06% lizin), de a javasolt mennyiség kedvező hatású lesz a ké- sőbbi szaporodásbiológiai mutatókra. Hiányos takarmányozás esetén az első össztrusz időpontja késik, a ciklus szabálytalanul jelentkezik, ill. rendszerint szintén késik. A vemhes kocák táplálóanyag-igénye szerint a sertés számára el- sődlegesen limitáló aminosav, a lizin szükséges mennyisége a vemhesség első szakaszában nagyobb, amely a későbbiekben csökkenthető. A táplálóanyag-ellátás szempontjából különösen a búgatást követő első két hetes időszak kritikus, mivel ekkor következik be az implantáció, így hiányos takarmányozás ese- tén még megfelelő számú ovulált petesejt esetén is csökken a fejlődő embriók száma. A második szakaszban, a takarmány- adag mennyisége 10-15%-kal növelhető. Hiány esetén ugyanis a koca saját tartalékait éli fel, amelynek eredményeképpen nő a selejtezések aránya. 

/Mézes 2005/

Az állatok megfelelő szintű ásványianyag-ellátása is lényeges, mivel csak ilyen módon biztosítható a sertés szervezetének sta- bilitása. Az ásványianyag-ellátással kapcsolatosan szükséges megemlíteni, hogy a takarmányok saját ásványianyag-tartalma a termőhelyi adottságoknak megfelelően rendkívül változó, így az aktuális szükséglet kielégítése érdekében feltétlenül indokolt az ásványi anyagok kiegészítése. A kiegészítés történhet szer- vetlen vagy szerves formában, utóbbiak alkalmazását a hatéko- nyabb biológiai értékesülés, illetve a kisebb toxicitás is indokolja (Close, 2002). A fémek felszívódása, akár jól disszociáló szer- vetlen sókból, akár valamely szerves komplexből is történik, a takarmány egyéb anyagai által is befolyásolt, így például a ga- bona magvak jelentős fitinsav tartalma a foszfor mellett más ele- meket, így például a kalciumot, magnéziumot, rezet és a cinket is megköti, gátolva annak hatékony felszívódását.

/Mézes 2005/

A vitaminok szerepe a sertés minden korcsoportjának takarmá- nyozásában lényeges. A sertéstápok tartalmazzák ugyan a fon- tosabb vitaminokat, de nem minden esetben a szükségletnek megfelelő mennyiségben. A zsíroldékony vitaminokból a szer- vezet képes raktározni, és onnan mobilizálni, a vízoldékony vita- minok folyamatos felvétele azonban nem nélkülözhető. A tápok vitamintartalmát az átlagos szükségletnek megfelelően határoz- ták meg, ám az adott állomány szükséglete - például a nagy telepítési sűrűség vagy az intenzív tejtermelés miatt - azt kisebb- nagyobb mértékben meghaladhatja. A hiány ebben az esetben nem jelentkezik klinikai tünetek formájában, de a termeléskiesés jelentős lehet.

/Mézes 2005/

ALPHAFEED

Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. 1989 -ben alapított magyar vállalkozás, amely Magyarország piacvezető állatgyógyszer forgalmazója. Egyben számos multinacionális gyártó cég kizárólagos magyarországi disztribútora. A vállalat tevékenysége szerteágazó, de gyökere közös. Ez nem más, mint: "a magyar állattenyésztés eredményességének javítása és kedvenc állataink jólétének biztosítása". ELOLVASOM